Tjänster/Inredningsplanering

Inredningsplanering

Inredningsplanering utgår alltid från kundens önskemål. Fungerande och ändamålsenliga lokaler skapar välbefinnande, styr verksamheten och möjliggör spontana möten. Vår planering styrs av skräddarsydda lösningar som präglas av ansvar och hållbarhet. I våra objekt kompletterar inredning och arkitektur varandra på ett sätt där resultatet är mer än summan av delarna.

Download PDF Share
  • Konceptdesign

  • Rumslig design

  • Arbetsmiljöutveckling och planering

  • Användarorienterad design

  • Tjänstedesign

  • Informationsdesign