Tjänster/BIM-tjänster

BIM-tjänster

Byggbranschens digitalisering bygger på samarbete, öppenhet, experimentering och
transparens. Digitaliseringen styr allt vi gör på Sigge och alla våra projekt omfattar datamodellering. Datamodelleringen kombinerar nya tekniker och verktyg med samarbete. Resultatet är bättre planer som bygger ett hållbart samhälle.

Download PDF Share
  • BIM-modellering

  • BIM-koordinering

  • BIM-strateg

  • Inventeringsmodellering

  • Visualiseringar

  • XR-lösningar

  • BIM-utveckling