Tjänster/Arkitektur

Arkitektur

Sigges arkitektur är en balansgång mellan estetik, funktion, teknik och samhälle. Vi planerar alltid ansvarsfullt och utgående från användarna. I vår planering betonar vi sambandet mellan rum och plats. Vi vill planera harmoniska, stabila och vackra miljöer, strukturer och byggnader som håller länge.

Download PDF Share
  • Rådgivning

  • Projektplanering

  • Arkitekt- och huvudplanering

  • Reparations- och restaureringsplanering

  • Reparations- och renoveringsplanering

  • Samhällsplanering

  • Hållbart byggande