Arkitektur

Sigges arkitektur är en balansgång mellan estetik, funktion, teknik och samhället. Vi vill planera stabila och vackra miljöer, strukturer och byggnader som tål tidens tand.

Läs mer

Inredningsplanering

Sigges planering styrs av ansvar och hållbarhet. Fungerande och ändamålsenliga lokaler skapar välbefinnande, styr verksamheten och möjliggör möten. Läs mer

BIM-tjänster

Digitaliseringen styr allt vi gör på Sigge och alla våra projekt omfattar datamodellering. Detta resulterar i bättre planer som bygger ett hållbart samhälle. Läs mer