Sigge Arkitekter
Tfn + 358 2 278 15 00
förnamn.efternamn@sigge.fi

Åbo
Västra Strandgatan 53
20100 Åbo

Helsingfors
Pälkänevägen 19 B, 3:e v.
00510 Helsingfors

Ledning

Pekka Mäki
Verkställande direktör, partner
Arkitekt SAFA
+358 40 544 1794

Rauno Lehtinen
Områdesdirektör, Helsingfors, partner
Arkitekt SAFA
+358 400 812 496

Hannu Mäenpää
Kontorschef, Åbo, partner
Byggnadsingenjör
+358 40 591 8848

Joonas Kanerva
Kontorschef, Helsingfors, partner
Arkitekt SAFA
+358 40 064 8545

Jani Vahala
Teamledare, partner
Arkitekt SAFA
+358 50 564 5543

Antti Korpi
Teamledare, partner
Byggnadsarkitekt
+358 50 564 5543

Aino Koivunen
Utvecklingschef, partner
Arkitekt (M.Arch)
+358 40 723 4333

Juha-Petri Viljanen
Teamledare, partner
Arkitekt SAFA
+358 50 530 3700

Altti Suominen
Teamledare, partner
Arkitekt SAFA
+358 40 542 0212

Jouni Lehtonen
Teamledare, partner
Arkitekt SAFA
+358 40 725 2225

Johan Roman
Teamledare
Arkitekt (M.Arch)
+358 50 465 3533

Hanna-Leena Ketonen
Ledningsgruppens sekreterare, finansiell controller
+358 50 465 3179

Sigges team

Läge

 

ÅBO

Elektronisk fakturering:
Sigge Arkitekter Ab
FO-nummer: 0827658-9
Nätfakturaadress*: 003708276589
Förmedlarens kod: 003708599126
Förmedlarens namn: Liaison Technologies

*Vår nätfakturaadress är också vår EDI-kod. I Finland består EDI-koden av landskoden 0037 + företagets FO-nummer utan bindestreck samt eventuell identifierare (på högst 5 tecken).

Pappersfakturering:
Sigge Arkitekter Ab
Inköpsfakturor:
PB 55
20811 Åbo

PDF-fakturor:
ostolaskut@tainaniemela.fi

Kontakta:
Hanna-Leena Ketonen
hanna-leena.ketonen@sigge.fi
+358 50 465 3179