28.3.2023

Boutique Spa-Hotel Kesti-Maaria Naantaliin

Kesti-Maarian tontille on tarkoitus rakentaa arkkitehtuuriltaan Naantalin vanhaan kaupunkiin mittakaavallisesti sovitettu harjakattoinen ja puuverhoiltu boutique hotelli ja spa.

Hotellin sisääntulokerrokseen sijoittuvat aula-, baari-, ravintola ja keittiötilat. Kirkon puoleiseen osaan sijoittuvat spa- ja allasosasto sekä ulkoaltaat terasseineen. Autopaikat hotellin vieraille sekä muille vierailijoille sijoitetaan maan alle. Ratkaisu helpottaa vanhan Naantalin autopaikkaongelmaa. Lämmittämiseen käytetään maalämpöä sekä kattopinnan alla olevia aurinkokeräimiä pyrkien ekoloogisiin ratkaisuihin.

Ympärivuotinen boutique spa-hotelli täydentää Naantalin palvelutarjontaa, elävöittää keskustaa ja luo Kesti-Maarian tontille rakennuksen, joka soveltuu arvokkaaseen ympäristöönsä.

Suunnitelmat on tehty yhteistyössä Kurland GmbH kylpylätoimijan kanssa.

//

A new Boutique Spa-Hotel Kesti-Maaria development in Naantali, Finland. Designed together with Kurland GmbH spa and wellness service provider.

Share