2.12.2022

Aninkaisten konserttitalon ja Turun ammatti-instituutin tontinluovutuskilpailu

Aninkaisten konserttitalon ja Turun ammatti-instituutin tontin kehittämiseksi järjestettiin kilpailu, jolla etsittiin tontille innovatiivista ja arkkitehtonisesti korkeatasoista kokonaisratkaisua. Sigge Arkkitehtien ja Reale Projektit Oy:n ehdotus “Uudet sävelet” sai arvioinnissa korkeimmat pisteet.

Kilpailutyön selostus:

Kaupunkikuvallisesti tärkeät rakennukset, Konserttitalo sekä ammattioppilaitoksen Aninkaistenkadun puoleinen osa säilytetään. Muut ammattioppilaitoksen rakennuksista puretaan. Kukkula louhitaan tasaiseksi, alle sijoitetaan korttelin autopaikoitustilat. Maariankadun jatkeeksi luodaan kevyen liikenteen vihreälinja Parkinkentälle akselilla Puutori-uusi aukio-Parkinkenttä. Ratkaisulla parannetaan liikenneyhteyksiä ja samalla luodaan viihtyisä puolijulkinen puistoaukio johon konserttitalon puoleiset sekä asuinrakennusten liiketilat voivat avautua. Ammattioppilaitoksen talon sekä Candolinin palvelutalon yhteyteen rakennetaan uusi liike- ja asuinkortteli. Rakennukset rajaavat tyylikkään ja rauhallisen pihakokonaisuuden sisäpihalle yhdistäen Candolinin ja uusien rakennusten pihat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Nahkurinkadulta hoidetaan ajoneuvoliittymät samassa tasossa autopaikoituskellariin.

Lähtökohtana on säilyttää konserttitalo alueen magneettina. Toiminnaltaan se tulee palvelemaan konserttien, teatterin, eri tilaisuuksien pitopaikkana. Sali jaetaan 2 pienempään osaan, jolloin eri tilaisuuksien järjestäminen on helpompaa. Aula pienennetään, ylälämpiö voi arkena toimia kahvila-ravintolana. Nykyiset toimistotilat laajennetaan ja jatkossa ne voivat palvella mm. toimistohotellina mallia ”verstas” Kupittaalla.

Ammattioppilaitoksen Aninkaistenkadun puoleinen rakennus säilytetään. Kahteen alimpaan kerrokseen sijoittuu liike- ja ravintolatiloja (vanha ravintola). Ylempiin kerroksiin tulisi joko toimistotilaa tai huoneistohotelli.
Konserttitalon taakse taloon kiinni rakennetaan uusi liike-, toimisto- ja asuinrakennus. Korkeampana rakennuksena se toimii alueen magneettina ja konserttitalon lisäosana. Alaosaan sijoittuvat liike- ja toimistotilat.
Matalampi asuinkerrostalo liittyy luontevasti Candolinin palvelutalon viereen rajaten katutilaa ja luoden päätteen korttelille. Se voidaan tarpeen mukaan liittää osaksi palvelutaloa pienellä nivelosalla.
Arkkitehtuuriltaan uudet rakennukset sovitetaan olemassa olevaan rakennuskantaan. Modernilla tavalla käsitellyt harja- ja aumakatot luovat alueelle arkkitehtonisen identiteetin. Rakennuksissa julkisivuissa käytetään kiveä, rappausta ja katoissa peltiä.

Puutori muutetaan toiminnoiltaan monipuoliseksi kaupunkilaisten puistoksi. Rakennusten katot viherretään. Pääosaan puistoon istutetaan puita (huomioiden kannen vaatimukset) ja alueet viherretään. Puistoon on mahdollista tehdä petankkikenttiä, nuorisolle pienimuotoisia pelikenttiä yms. Aninkaistenkadun varrella oleva patsas siirretään keskeisesti puistoon rauhallisempaan kohtaan.
Puutorin vessan edustalle muodostuu aukio ravintolan terassia ja tilaisuuksia varten. Kuollut Puutori elävöitetään kaupunkilaisten olohuoneeksi.

Share